ดาวน์โหลด กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น - new.hongpagkru

5/27/2564

ดาวน์โหลด กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น

 image        ขอเชิญคุณครูทุกท่าน ดาวน์โหลด กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น

สามารถดาวน์โหลดแล้วที่ www.dltv.ac.th
Google Drive  - Scan Me 
image


 One Drive - Scan Me
image

ข้อมูลจาก www.dltv.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น