แนวทางการบริหารจัดการ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2564 - new.hongpagkru

6/03/2564

แนวทางการบริหารจัดการ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2564

 new%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B7-%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587-%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2588%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2-800x445


ลงทะเบียนที่ลิงก์ https://portal.bopp-obec.info/obec64/
หนังสือราชการ : https://www.edudev.in.th/…/2564_1644-%E0%B8%AA%E0%B9%88…
รับชมคลิปย้อนหลัง : https://www.youtube.com/watch?v=uz0YVZuXkEk…
PPT ประกอบการประชุม : https://www.edudev.in.th/…/uploads/2021/05/PPT_DMC64.pptx
PDF ประกอบการประชุม : https://www.edudev.in.th/…/uploads/2021/05/PPT_DMC64.pdf
รูปเล่มประกอบการประชุม : https://www.edudev.in.th/…/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88…


187184140_4676734205676963_3041417708175165992_n-724x1024
190205945_4676739585676425_1538671481062811240_n-725x1024
193800720_4676739669009750_2164553372123893881_n-1024x724
189139042_4676739579009759_634028885029774338_n-1024x724
188643351_4676739762343074_8632771094859361253_n-1024x724
192723772_4676739799009737_7506711557965217537_n-724x1024

ที่มา https://www.edudev.in.th/web/2021/05/28/639/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น