สพฐ.ชี้ครูสั่ง'นร.เคารพธงชาติ' อยู่ที่มุมมองไม่มีถูกผิด - new.hongpagkru

6/08/2564

สพฐ.ชี้ครูสั่ง'นร.เคารพธงชาติ' อยู่ที่มุมมองไม่มีถูกผิด

  


        สพฐ. ชี้ปมแชตครูอุบลฯ สั่ง นร.เคารพธงชาติเรียนออนไลน์ อยู่ที่มุมมองหลากหลายมิติ อาจเป็นวิธีหนึ่งสร้างระเบียบวินัยความรับผิดชอบ ยันไม่ได้สั่งการให้มีแนวปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในการจัดการเรียน อยู่ที่ความเหมาะสมของครูและโรงเรียน 

         เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีโลกออนไลน์แชร์ข้อความแชตครูในจังหวัดอุบลราชธานี สั่งให้นักเรียนถ่ายรูปขณะยืนเคารพธงชาติหน้าโทรทัศน์ในระหว่างการเรียนออนไลน์ ว่า เรื่องนี้มีมุมมองได้หลากหลายมิติ เพราะคำสั่งของครูอาจเป็นการสร้างข้อตกลงในห้องเรียนระหว่างครูและนักเรียนในการเรียนออนไลน์ เพื่อสร้างระเบียบวินัย หรือวีธีการหนึ่งที่จะทำให้เด็กรู้จักความรับผิดชอบในการเข้าเรียนในห้องเรียนออนไลน์ตามเวลาที่ครูกำหนด ซึ่งประเด็นนี้อาจเป็นตัวชี้วัดหนึ่งระหว่างครูและนักเรียนในห้องเรียนก็ได้ แต่ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่ได้มีข้อสั่งการให้มีแนวปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ แต่ให้อยู่ตามความเหมาะสมของครูและโรงเรียน ซึ่งก็อาจเป็นการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาให้เด็กมาสนใจเรียนออนไลน์ 

         เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวไม่มีข้อถูกหรือผิด แต่อยากมองให้อย่างหลากหลาย เพราะเป็นข้อตกลงในห้องเรียนร่วมกับผู้เรียนทุกคน แต่หากเป็นข้อสั่งการภายหลังที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงร่วมกันในห้องเรียนก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมได้

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ29 พฤศจิกายน, 2565

    When their missions are over, Long March 5B core phases fall back to Earth uncontrolled, so where they land turns into a spin of the roulette wheel. His document at home is high quality too, with two straight scoreless starts. He has never conceded 코인카지노 more than one aim at home this season.

    ตอบลบ