รวมลิ้งก์ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย - new.hongpagkru

5/24/2564

รวมลิ้งก์ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย

 new%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B7-%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587-%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2588%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2-800x445 รวมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ทั้งการจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูเด็กในช่วงวัย 0-3 ปี และ 3-6 ปี บางส่วน
มาให้คุณครู บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย และผู้ปกครองกันนะคะ
สามารถดาวน์โหลดได้จาก link ของหน่วยงานต่าง ๆ ใต้ชื่อหนังสือได้เลยค่ะ
.
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
.
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
.
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
.
กรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
.
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3-6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
.
พหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่สำหรับเด็กอนุบาล
.
การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย
.
แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยรอบด้านตามวัย
.
แนวแนะวิธีเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กตามวัย 0-5 ปี
.
บทบาทของพ่อแม่ ครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็กในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย
.
สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 0-3 ปี แนวแนะสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก
.
สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี แนะแนวผู้ดูแลเด็ก ครู และอาจารย์
.
สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี แนะแนวสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ปฐมวัย สสวท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น