รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ม.6 ทุกวิชา ที่นี่ - new.hongpagkru

5/24/2563

รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ม.6 ทุกวิชา ที่นี่แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.3

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาสังคมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.5

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาสังคมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.6

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.1

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.2

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.3

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.4

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.5

มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.6

มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย
มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น