ข้อสอบ O-NET 2561 พร้อมเฉลย (PDF) จาก สทศ. เฉลยครบทั้ง 3 ระดับชั้น - new.hongpagkru

5/24/2563

ข้อสอบ O-NET 2561 พร้อมเฉลย (PDF) จาก สทศ. เฉลยครบทั้ง 3 ระดับชั้นมาแล้วววว ข้อสอบ O-NET 2561 พร้อมเฉลย จาก สทศ. นักเรียนได้ลองฝึกทำ ก่อนสอบจริง ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562   นั้น
ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อสอบ O-NET 2561 พร้อมเฉลย


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  • 91 วิชาภาษาไทย : Download PDF
  • 93 วิชาภาษาอังกฤษ : Download PDF
  • 94 วิชาคณิตศาสตร์ : Download PDF
  • 95 วิชาวิทยาศาสตร์ : Download PDF

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • 01 วิชาภาษาไทย : Download PDF
  • 02 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : Download PDF
  • 03 วิชาภาษาอังกฤษ : Download PDF
  • 04 วิชาคณิตศาสตร์ : Download PDF
  • 05 วิชาวิทยาศาสตร์ : Download PDF
ที่มา : www.niets.or.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น